Vurderingseksemplar av bøker til fagfornyelsen

Vg1– Vg2

Her finner du alle våre nye og oppdaterte lærebøker til fagfornyelsen.  Samtlige bøker har digitale ressurser på Aschehoug Univers fra skolestart.


Bilder av bøker gitt ut i 2020

Engelsk SF
Targets

Engelsk YF
Action

Fysikk (ny 2021)
ERGO Fysikk 1

Geografi
Terra nova

Helse- og oppvekstfag
iPRAKSIS tverrfaglig lærebok

Historie
Grunnbok i historie
Rett på historie

Informasjonsteknologi (ny i 2021)
Informasjonsteknologi 1–2

Kjemi (ny 2021)
Kjemi 1

Matematikk SF og YF (Vg2: ny i 2021)
Matematikk 1T, Matematikk 1P, Matematikk for yrkesfag T, Matematikk for yrkesfag P
Matematikk 2P, Matematikk R1, Matematikk S1

Naturfag SF og YF
Naturfag SF og Naturfag YF

Norsk SF og YF (Vg2: ny i 2021)
Grip teksten Vg1
Grip teksten Vg2
Norsk for yrkesfag

Politikk, individ og samfunn (ny i 2021)
FOKUS Sosiologi og sosialantropologi

Psykologi (ny i 2021)
Psykologi 1

Samfunnskunnskap
FOKUS Samfunnskunnskap
FOKUS Samfunnskunnskap forenklet

Spansk nivå I
Ganas 1 og Ganas 2

Spansk nivå II
Pasiones 1 og Pasiones 2

Spansk nivå II
Pasos

Tysk nivå I og II
Momente 1 og Momente 2