Valgdagen

Mandag 13. september er valgdagen. Da er valgkampen over og den endelige dommen faller. Hvem blir vinnerne i stortings- og sametingsvalget? 


Thomas Karlsen

På bildet ser vi Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med kona Marit Slagsvold på Svendstuen skole der de avlegger sine stemmer i et stemmeavlukke. (Foto: Rolf Øhman / Aftenposten / NTB.)

Valgdeltakelse

I underkant av 3,9 millioner har stemmerett ved årets stortingsvalg. Dette er cirka 120.000 flere enn for fire år siden. 

(Kilde: valg.no)

Mange er opptatt av valgdeltakelsen, fordi dette regnes som et mål på hvor sterkt demokratiet står. I 2017 var deltakelsen på 78,2 prosent. 

Mange stemmer ikke

21,8 prosent av befolkningen over 18 år avsto med andre ord fra å stemme for fire år siden.

Denne gruppen refereres til som hjemmesitterne.

Å stemme ved valg er ikke en plikt i et demokrati, derfor er det å ikke stemme en fullt ut lovlig handling.

Mange velger å ikke stemme fordi de ikke identifiserer seg med noen av partienes program og politikk.

Noen få stemmer blankt

Om lag 0,6 prosent velger å likevel møte i valglokalet, men for der å stemme blankt.

Å stemme blankt er ikke det samme som å la være å stemme.

Mange forhåndsstemmer 

Mange velger å forhåndsstemme. Om lag 36 prosent av stemmene i 2017 var forhåndsstemmer, og prognosene peker mot at dette tallet øker i år, på grunn av korona-situasjonen.  

Fredag før valgdagen er den siste dagen det er mulig å forhåndsstemme.

På selve valgdagen

På selve valgdagen er en nødt til å stemme i den kretsen man har sin adresse i folkeregisteret.

Over hele Norge vil det på mandag være til sammen 1975 valglokaler, fordelt på 356 kommuner. Åpningstidene varierer, men alle valglokaler stenger klokken 21.

I Norge er ikke valgdagen en fridag, verken i skolen eller i arbeidslivet, men en del skoler holder imidlertid stengt. Dette er dersom skolen benyttes som valglokale denne dagen.

Tellingen

Alle stemmer telles manuelt. Først for hånd, den andre gangen skannes seddelen maskinelt. 

Til sammen 4152 mennesker står i årets valg på en politisk liste og kan stemmes inn på Stortinget.

Etter endt opptelling har 169 av disse blitt valgt inn, fra 19 ulike valgdistrikter.

(Kilde: valg.no)

Meningsmålingene

Meningsmålinger indikerer at det går mot et regjeringsskifte, med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som sannsynlig statsminister i en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti.

Den største spenningen bare noen dager før valget ser ut til å knytte seg til skjebnen til småpartiene Rødt, MDG, Venstre og Krf, og hvorvidt de kommer seg over den magiske grensen på 4 prosent oppslutning, kjent som den såkalte sperregrensen. 

På valgdagen gjøres det valgdagsmålinger – folk på vei ut fra stemmelokalene blir spurt om hva de nettopp har stemt. Disse målingene presenteres så klokken 21 på kvelden, på NRK og TV2 samtidig. 

Valgvake

Nedtellingen frem til klokken 21 foregår for partienes del på det som kalles valgvaker – som det ligger i ordet vake, venter det gjerne en lang kveld og natt for dem som har møtt opp.

Det første resultatet klokken 21 er nemlig ikke det endelige resultatet, men en foreløpig prognose, basert på hva folk har fortalt til opinionsmålerne.

Med andre ord er det mye som kan endre seg frem mot morgenen, etter hvert som stemmene i landets kommuner telles ferdig. Oslo er den største kommunen, og derfor foreligger resultatet herfra alltid sist.

Thomas Karlsen (f. 1976) er journalist og skribent for blant annet Aftenposten, Dagbladet og VG. Han kommer fra Bodø og bor i Bærum.


Spørsmål

  1. I Norge har vi det som heter hemmelig valg? Hva legger man i et slikt begrep?
  2. Hvorfor velger noen å stemme blankt, tror du?
  3. Meningsmålinger er omstridt, fordi man mener de ikke alltid fanger opp bevegelser i folkemeningen, som tilfelle var da Trump vant i 2016? Stoler du på dem?
  4. Kan meningsmålinger ha en mobiliserende effekt?

Annet aktuelt innhold

Valg 2021 på Aschehoug Univers.

Undervisningsopplegg om stortingsvalget til FOKUS Samfunnskunnskap på Aschehoug Univers.

Dersom du ikke har tilgang til Aschehoug Univers, kan du bestille en prøvelisens.

 

Vil du ha neste artikkel sendt rett til innboksen din? Meld deg på vårt nyhetsbrev for valget!