Sametingsvalget

Samme dag som stortingsvalget holdes, skal det også velges representanter til et annet folkevalgt organ i Norge: Sametinget. Her får du en enkel innføring om sametingsvalget.


Thomas Karlsen

Foto: Steinar Myhr / NTB.

Hva er sametinget? 

Sametinget representerer den samiske befolkningen i Norge, og har sitt hovedsete i Karasjok i Finnmark.

Mens Stortinget består av 169 representanter som kommer fra 19 valgkretser, består Sametinget av 39 representanter fra til sammen 7 kretser fordelt over hele landet.  

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge.

Sametinget skal bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, kultur og sitt samfunnsliv.

Hvem kan stemme? 

Den som ønsker å stemme i sametingsvalget må være registrert i Sametingets valgmanntall (som ikke inkluderer personer under 18 år). Dette er et tall som har vært i jevn økning siden 1989, da det aller første Sametinget ble formelt åpnet av kong Olav.

(Kilde: snl.no)

På slutten av 80-tallet var det fortsatt mye stigmatisering og skam knyttet til det å være same. Mange ønsket derfor ikke å registrere seg i manntallet.

Dette har endret seg.

I dag er det atskillig større stolthet knyttet til å være same, særlig blant unge mennesker, og stadig flere velger å registrere seg i manntallet.

I 1989 besto det samiske valgmanntallet av 5500 personer, 32 år senere har det steget til om lag 20 000.

På bildet ser du samiske folk som stemmer ved det første Sametingsvalget i 1989. (Foto: NTB / Per Lars Tonstad)

Hvem kan man stemme på?

Som ved stortingsvalget er det flere partier som stiller liste ved sametingsvalget.

Tradisjonelt har de to største partiene vært Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund (NRS).

I perioden som nå avsluttes (2017–2021), har Sametinget bestått av tolv ulike partier.

NRS har vært det største med 18 av 39 representanter. NRS virker basert på meningsmålingene å bli det største partiet også denne gangen, og også få sametingspresidenten.

Til sammen 11 partier stiller ved årets valg:

– Arbeiderpartiet

– Norske Samers Riksforbund

– Fremskrittspartiet

– Høyre

– Nordkalottfolket 

– Senterpartiet

– Árja

– Samefolkets parti

– Samenes folkeforbund

– Flyttsamelista

– Fastboendes liste

(Kilde: nrk.no)

Hva er viktige saker?

Viktige saker for partiene:

– Ivaretakelse av det samiske språket.

– Vern av naturressurser i det samiske området. 

– Tiltak som forhindrer fraflytting.

– Stimulering av arbeidsplasser og småbedrifter.

Fremskrittspartiet er i en særstilling her. De er det eneste partiet som går til valg på å legge ned Sametinget. FrP mener Sametinget ikke tjener noen funksjonen, gitt at det bare er et rådgivende organ for Regjeringen i Norge, og ikke selv kan fatte politiske vedtak.

Kilde: nrk.no

Thomas Karlsen (f. 1976) er journalist og skribent for blant annet Aftenposten, Dagbladet og VG. Han kommer fra Bodø og bor i Bærum.


Spørsmål

  1.  Den sittende sametingspresident Aili Keskitalo besøkte nylig demonstrantleiren i Repparfjorden. Hvor mye kan en sametingspresident involvere seg i beslutninger tatt av Stortinget? Bør hen bøye seg for den beslutningen, eller snakke på vegne av den samiske befolkningen, som er sterkt imot gruvedriften? 
  2. Bør Sametinget ha større reell politisk makt i saker som griper inn i områder med en samisk befolkning – f.eks. gruvedrift i områder der det flyttes rein, som i Repparfjorden? 
  3. Hvorfor bør det/bør det ikke eksistere et Sameting? 
  4. Den samiske befolkningen er en minoritet i Norge. Hva betyr det?

Annet aktuelt innhold

Lær mer om samisk identitet og kultur i de digitale ressursene til FOKUS Samfunnskunnskap.

Valg 2021 på Aschehoug Univers.

Dersom du ikke har tilgang til Aschehoug Univers, kan du bestille en prøvelisens.

 

Vil du ha neste artikkel sendt rett til innboksen din? Meld deg på vårt nyhetsbrev for valget!