Kjemi for videregående

Kjemi (2021)

De nye tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring kommer tydlig fram!

Gå til Kjemi

Aschehoug Univers Videregående

Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!
 

Se alle fordelene

Kjemi (2021) 

Aschehoug Univers. Kjemi for videregående
 

Kjøp Kjemi