Engelsk for videregående

Targets (2020)

Dybdelæring vektlagt sammen med kritisk tenkning og kildebruk og styrking av engelsk som redskapsfag!

Gå til Targets

Læremidler i engelsk

Aschehoug Univers Videregående

Supplerende digitalt innhold til fagfornyelsen – samlet på ett sted!
 

Se alle fordelene

Targets (2020) 

Aschehoug Univers. Engelsk for videregående
 

Kjøp Targets
INSPIRASJON TIL SKOLEHVERDAGEN