Språkstøtte for elever i helse- og oppvekstfag

Språkstøtten i iPRAKSIS gjør det lettere å følge med på undervisningen for minoritetselevene med kort botid i Norge. Med appen AR Aschehoug blir støttetekstene lett tilgjengelige!

Støtte på 10 språk

I de digitale ressursene til iPRAKSIS finner du språkstøtte til ordforklaringer, sammendrag og oppgaver som hjelper elevene med å øve på teorien i praksis. Tekstene er på følgende språk: norsk, engelsk, arabisk, dari (persisk), sorani (kurdisk), litauisk, pashto, polsk, somali og tigrinja (eritreisk).

Elevene kan bruke AR Aschehoug til å få frem språkstøtten når de sitter og blar i læreboka. Dette er en app som bruker AR-teknologi til å knytte boka og de digitale ressursene sammen på en sømløs måte. I iPRAKSIS finner man et AR-symbol som viser hvor i boka man finner berikelser. Språkstøtten er et eksempel på slike berikelser. Når elevene jobber med læreboka, kan de skanne en side og få opp lenker til oversatte tekster som hjelper dem med å forstå hva kapittelet handler om.

Ordforklaringer

Ordforklaringer henter frem de viktigste begrepene fra kapittelet og beskriver dem på hvert språk. Eksempler på ordforklaringer fra det innledende kapittelet er «dybdelæring», «kompetansemål» og «kildekritikk». Ordforklaringene er også innlest, og man kan spille av innlesingen helt nederst på samme side.

Et eksempel på hvordan ordforklaringen ser ut i oversatt versjon i de digitale ressursene til iPRAKSIS.

Sammendrag

Med hvert kapittel følger et sammendrag til hvert av de forskjellige språkene. Her får eleven raskt oversikt over hva som har blitt presentert i kapittelet.

Et eksempel på hvordan ordforklaringen ser ut i oversatt versjon i de digitale ressursene til iPRAKSIS.

Hvordan øve på teorien i praksis?

Hvert språk inneholder en seksjon som foreslår hvordan eleven kan bruke det de har lært i kapittelet og sette kunnskapene ut i praksis. Blant annet består denne delen av forslag til oppgaver og spørsmål som setter i gang refleksjonen rundt fagstoffet.


Vil du bli bedre kjent med iPRAKSIS og AR Aschehoug?

15. juni arrangerte vi et webinar som viste hvordan AR Aschehoug jobber sammen med iPRAKSIS for å gi deg et spennende og innovativt læremiddel i helse- og oppvekstfag. På webinaret ble også språkstøtten bli demonstrert. Se opptaket her!

Vil du prøve AR Aschehoug selv? Du kan laste ned appen fra App Store eller Google Play, og teste den sammen med iPRAKSIS Vg1 eller følge instruksjonene som gis i webinaropptaket.