Nye læremidler for videregående i 2022

Vi er inne i fagfornyelsens siste innføringsår, og det betyr også nye læremidler til Vg3. Nedenfor finner du en oversikt over alle våre utgivelser for videregående i 2022.

Tittel

Fag

Utgivelsesdato

(bokmål/nynorsk)

ERGO Fysikk 2 Fysikk 2 8. april / 6. august
FOKUS Sosialkunnskap Sosialkunnskap 22. april / 6. august
Grip teksten Vg3 Norsk SF 8. april
Kjemi 2 Kjemi 2 29. april / 3. august
Matematikk Påbygging Matematikk 2P-Y 25. februar / 1. juni
Matematikk Påbygging forenklet Matematikk 2P-Y 22. april / 29. juli
Matematikk R2 Matematikk R2 18. februar / 6. mai
Matematikk S2 Matematikk S2 6. mai / 7. august
Naturfag Påbygging Naturfag for påbygging 12. november / 24. november (2021)
Norsk for påbygging Norsk for påbygging 13. mai
Psykologi 2 Psykologi 2 20. mai / 10. august
Religion og etikk Religion og etikk 3. august / 20. oktober
Scope 2 Engelsk 2 programfag 8. juli
Terra mater Geofag 3. juni / 12. august

Trenger du hjelp til vurdering av læremidler? Send gjerne en e-post til marked.u@aschehoug.no.