Har du en elev som trenger forenklet utgave av læreboka?

Vi tilbyr forenklede utgaver av lærebøkene Matematikk for yrkesfag P, Matematikk 1P, Matematikk 2P og FOKUS Samfunnskunnskap.

Forenklede utgaver er tilpasset elever som har behov for mindre omfangsrike bøker. De følger strukturen i de ordinære utgavene, slik at undervisningen kan foregå parallelt.

FOKUS Samfunnskunnskap

I FOKUS Samfunnkunnskap er tekstmengden redusert, med enklere språk og kortere setninger. De kapittelvise «Kan du dette nå?»-aktivitetene som inngår i de digitale ressursene til FOKUS Samfunnskunnskap, er et ypperlig supplement til boka. Du finner den forenklede utgaven av FOKUS Samfunnskunnskap i nettbutikken vår.

Matematikkserien

De forenklede utgavene i matematikkserien er eksempel- og oppgavedrevet. Boka er enkel å bruke med en ryddig layout som bidrar til at elevene lett finner fram. Elevene kan også skrive rett inn i bøkene. Du finner forenklede utgaver av følgende lærebøker i nettbutikken vår:

– Matematikk for yrkesfag P

Matematikk 1P

Matematikk 2P


Ta kontakt med oss på kontakt@Aunivers.no hvis du har noen spørsmål!