Gull til Momente 2

«Ja, dette er stor stas», sier Julika Fiebig i Dresden. Hun er hovedforfatter og stolt mottaker av prisen fra BELMA – Best European Learning Material Award. Sammen med Petra Biesalski og Kari Sødal Gjestvang har hun skrevet det prisbelønte læremiddelet.

Momente 2 har en leken tilnærming til språklæringen. Det skal være morsomt å lære tysk. Ved å pugge spørsmålet «Wie heißt das auf Deutsch?» lærer du samtidig alle diftongene, står det i en boble på side 2 i boka. Dette er en typisk detalj, for læremiddelet bobler over av morsomme innfallsvinkler.

Ellers er det tett mellom menneskemøter, kulturelle og visuelle referanser som ungdommene kan kjenne seg igjen i. Momente 2 kombinerer det å møte elevenes interesser i temaer og tekster med en konsekvent faglig progresjon.

Læremiddelet øver elevene i gode språklæringsstrategier og gir dem idéer til hvordan de kan lære på best mulig vis.

«Jeg er opptatt av at fremmedspråkundervisningen skal være leken, skal være morsom, og derfor har vi tatt med mange morsomme oppgaver i Momente, mye lek og spill, men samtidig holder det ikke bare med lek og moro for å lære seg tysk,» sier Julika.

 

Hvert kapittel i Momente 2 er bygd opp rundt delene tekster, kommunikasjon og landeskunde, grammatikk og språk, noe som strukturerer innlæringen for elevene, og som gjør det lettere å planlegge undervisningen for lærerne. Samtidig legger læremiddelet opp til at elevene skal samarbeide om å løse oppgaver i klasserommet. Elevene møter stor variasjon i muntlige oppgaver innenfor mange ulike kontekster.

På denne måten går struktur og lek hånd i hånd, noe som gjør at elevene lærer tysk og har det gøy underveis.


Gratulerer med BELMA-gull og takk til:

Julika Fiebig, forfatter og redaktør
Kari Sødal Gjestvang, forfatter
Petra Biesalski, forfatter
Kari Ryan, redaktør
Marit Jakobsen, designer
Johnny Amundsrud, bilderedaktør
Thomas Skråmm Gregersen, konsulent


 

Uttalelse fra fagjuryen:

“This is the best way to integrate culture and language.

The topics are well chosen, and they tell a story even some Germans aren’t telling about their country.

The multimedia support is excellent, sound quality and pronunciation is flawless, grammar tasks are great!”

 

Best European Learning Materials Awards (BELMA) er den viktigste europeiske læremiddelprisen. Den deles ut hvert år av en fagkomité som består av fagfolk fra hele Europa.