Stages 8. Textbook

kr 715

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 22.03.2013
  • ISBN: 9788203345401
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Grunnskole 8-10
  • Innbinding: Innbundet
  • Sider: 320
  • Komponenttype: Grunnbok
Alle tekstene i læreboka har forslag til førlesingsoppgave (Starting Point). De aktiverer elevens forkunnskaper, forståelse av et tema eller antakelse om hva teksten vil handle om. En del tekster har stoppunkter underveis til ettertanke eller videre refleksjon.

Mye av oppgavestoffet i læreboka er laget med tanke på tekstforståelse og tekstbearbeiding, og spennet i oppgavetyper trigger elevenes ulike læringsstiler. I 8-trinnsboka bidrar grammatikk- og språkoppgavene til at elevene får en god overgang fra mellomtrinnet til ungdomstrinnet.

Reference Section bakerst i boka refererer til gode strategier i språklæring og muntlig og skriftlig kommunikasjon.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…