Scope 1

kr 779

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 09.06.2021
  • ISBN: 9788203319006
  • Målform: Engelsk
  • Nivå: Vg2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 384
  • Komponenttype: Grunnbok
I Scope 1 er fagstoffet delt inn i kortere, tematiske enheter og inneholder noe repetisjon fra Vg1-boka. For hvert tema er det foreslått konkrete debatter som kan gjennomføres i klassen. Tekster og oppgaver lar elevene reflektere rundt hvordan de og andre tolker verden.

Læreboka inneholder et utvalg tekster, også fra andre fag enn engelsk. Dermed kan elevene øve seg på tekster som de opplever som mest mulig relevant for dem. Det er lagt stor vekt på dybdelæring, at elevene skal se sammenhenger mellom tekster og temaer i læreboka. De vil også finne et rikt tilfang av sammenlignende oppgaver. Til slutt i hver enhet (kapittel) er det et oppgavesett der elevene skal bruke det de har lært i denne enheten.

Et eget kapittel er satt av til ferdighetstrening. Her vil det være blant annet et grundig skrivekurs, samt kurs i skjønnlitterær analyse.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…