Pasiones 1

Lærebok. Vg1. SF. Spansk nivå II for videregående
kr 745

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 09.03.2016
  • ISBN: 9788203349508
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg1
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 300
  • Komponenttype: Grunnbok
Pasiones har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. Dette gjenspeiles i oppgavedelen der disse er samlet under ferdighetene det skal trenes i. Bruk av digitale verktøy er naturlig integrert i oppgavedelen ved at elevene henvises til å løse disse oppgavene digitalt.

Vokabular- og språktrening er viet stor oppmerksomhet. Parallelt med introduksjon av basisvokabular, jobber elevene med vokabular knyttet til temagjennomgang. Grammatikk introduseres med teori og eksempler i forbindelse med oppgaveløsningen. Mer grammatikk finner elevene i minigrammatikk-delen.

Forfatterne har utarbeidet et skrivekurs som forbereder elevene på skriftlig eksamen. Elevene jobber systematisk med modelltekster som hjelper dem å forholde seg til ulike type tekster slik at de behersker ulike sjangre.

Lærebokas tekstutvalg vil være sentralt i forberedelser til muntlig eksamen. Elevene har tilgang til tekster og støttestoff som gir dybde og åpner for ulike veier inn i de aktuelle temaene, både når det gjelder vanskelighetsgrad og lengde. Lærerressursen inneholder gode råd og tips som kan formidles til elevene slik at de kan lykkes på muntlig eksamen.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…