NORSK FOR VIDEREGÅENDE

Grip teksten (2020-2022)

Relevant fagstoff for aktiv læring!

Hvorfor kjøpe Grip teksten?

Grip teksten gir elevene

• relevant fagstoff for aktiv læring
• engasjerende, nyttig og konkret skriveopplæring med varierte oppgaver og modelltekster
• modellering av drøfting, sammenligning og refleksjon i arbeid med tekster
• relevante, tverrfaglige og utforskende innfallsvinkler til lærestoffet og tekstutvalget

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

Vis hele omtalen... Skjul utvidet informasjon...

9 treff i Grip teksten (2020–2022)

Visning Rutenett Liste
per side
Bruk synkende rekkefølge
 1. Grip teksten Vg1 (2020)

  Grip teksten Vg1 (2020)

  24.03.2020
  Grunnbok
  9788203405945
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Grip teksten Vg1 (2020)
  Bokmål/Nynorsk
  kr 719
  På lager
  Grip teksten Vg1 (2020)
  Grip teksten Vg1 (2020) Sigrun Bones Endre Otto Brunstad Agnete Andersen Bueie Mads Breckan Claudi Elisabeth Solberg Holm Elin Aaness
  kr 719
  Skjul utvidet informasjon
  Grip teksten er et nyskrevet læremiddel tilpasset det nye norskfaget og legger til rette for at elevene skal oppleve faget som relevant og viktig. Lærestoffet og tekstutvalget knytter an til elevens virkelighet og stimulerer til nysgjerrighet, samtidig som det gir rom for utvikling av de grunnleggende ferdighetene, tekstkompetanse, kritisk tenkning og refleksjon. Aktiv bruk av fagbegreper underveis i kapitlene utvikler elevens ordforråd og legger grunnlaget for dybdelæring, mens tenkepausene underveis hjelper elevene til å reflektere over fagstoffet og knytter det til deres virkelighet og hverdag.

  Grip teksten vekker leselyst og engasjement hos elevene ved å introdusere dem for tekster som oppleves som aktuelle og relevante. Her er det tekster som engasjerer, stimulerer, utfordrer og provoserer. Tekstene tar blant annet opp de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraft og utvikling. Arbeidsstoffet lar dessuten elevene arbeide med alle kjerneelementene på varierte måter.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 24.03.2020
  • ISBN 9788203405945
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg1
  • Innbinding Heftet
  • Sider 464
  • Komponenttype Grunnbok
 2. Grip teksten Vg1 Unibok

  Grip teksten Vg1 Unibok

  10.06.2020
  Digitalbok
  9788203406058
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Grip teksten Vg1 Unibok
  Bokmål/Nynorsk
  kr 240
  På lager
  Grip teksten Vg1 Unibok
  Grip teksten Vg1 Unibok Sigrun Bones Endre Otto Brunstad Agnete Andersen Bueie Mads Breckan Claudi Elisabeth Solberg Holm Elin Aaness
  kr 240
  Skjul utvidet informasjon
  Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 10.06.2020
  • ISBN 9788203406058
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg1
  • Innbinding Digitalt produkt
  • Komponenttype Digitalbok
 3. Grip teksten Vg1. Brettbok

  Grip teksten Vg1. Brettbok

  17.04.2020
  Digitalbok
  9788203316548
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Grip teksten Vg1. Brettbok
  Bokmål/Nynorsk
  Grip teksten Vg1. Brettbok
  Grip teksten Vg1. Brettbok Sigrun Bones Endre Otto Brunstad Agnete Andersen Bueie Mads Breckan Claudi Elisabeth Solberg Holm Elin Aaness
  kr 240
  Skjul utvidet informasjon
  Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 17.04.2020
  • ISBN 9788203316548
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg1
  • Innbinding Digitalt produkt
  • Komponenttype Digitalbok
 4. Grip teksten Vg1–Vg3. Digitale ressurser

  Grip teksten Vg1–Vg3. Digitale ressurser

  15.05.2020
  Digitalt læremiddel
  9788203406034
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Grip teksten Vg1–Vg3. Digitale ressurser
  Bokmål/Nynorsk
  kr 3 200 Prisen er eks. mva.
  På lager
  Grip teksten Vg1–Vg3. Digitale ressurser
  Grip teksten Vg1–Vg3. Digitale ressurser Kristoffer Kjelling Heidi Mobekk Solbakken Mette Haraldsen Elisabeth Solberg Holm Marianne Furumo Astrid Tepfers
  kr 3 200 Prisen er eks. mva.
  Grip teksten Vg1-Vg3. Digitale ressurser er felles for lærer og elev gjennom en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelig for lærer. Ressurser for Vg2 og Vg3 innføres i takt med fagfornyelsen.

  Når en skole kjøper en skolelisens, har både lærere og elever tilgang til de digitale ressursene. Elevressursen inneholder fagartikler, utdypende og utforskende oppgaver, modelltekster og skriverammer, nynorskskurs og språkkurs samt undervisningsfilmer.

  Lærerressursen er tilknyttet kapitlene i boka og inneholder tverrfaglige temaer, forslag til årsplaner, stoff om vurdering og eksamen.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 15.05.2020
  • ISBN 9788203406034
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg1, Vg2, Vg3
  • Innbinding Digitalt produkt
  • Komponenttype Digitalt læremiddel
 5. Grip teksten Vg2 (2021)

  Grip teksten Vg2 (2021)

  15.03.2021
  Grunnbok
  9788203405969
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Grip teksten Vg2 (2021)
  Bokmål/Nynorsk
  kr 719
  På lager
  Grip teksten Vg2 (2021)
  Grip teksten Vg2 (2021) Agnete Andersen Bueie Endre Otto Brunstad Mads Breckan Claudi Elisabeth Solberg Holm Jon Opedal Hove
  kr 719
  Skjul utvidet informasjon
  Grip teksten er et helt nyskrevet læremiddel til fagfornyelsen og det nye norskfaget. Læremidlet legger til rette for at eleven skal oppleve faget som relevant, være aktiv i egen læringsprosess og utvikle en dyp og variert språk- og tekstkompetanse.

  I Vg2-boka viser vi hvordan de eldre tekstene og den kulturhistoriske konteksten kan være relevante og viktige for oss i dag. Vi viser i praksis hvordan elevene kan utforske tekst i kontekst og trekker linjer til tekster og temaer i vår egen tid. Ferdighetsdelen har praktiske kapitler der elevene først og fremst får øve selv. Kapitlene viser framgangsmåter og pedagogiske eksempeltekster. Boka har et eget kapittel om kreativitet som blant annet presenterer elevene for essaysjangeren og peker framover mot Vg3. I språkhistoriekapitlet starter vi i samtiden med tre overordnede samfunnsverdier som er viktige i vår tid, og som har preget språkhistorien: det norske, demokrati og mangfold. Kapitlet bidrar til refleksjon om den rollen språkstriden og språkhistorien har spilt for den demokratiske utviklingen i Norge.

  De tverrfaglige temaene er tydelig til stede i ulike deler av Grip teksten. Vi presenterer blant annet tre utforskende fordypningsoppgaver knyttet til de tverrfaglige temaene. I tillegg framheves temaene både i fagstoffdelen, i tekstutvalget i tekstsamlingen og gjennom vinklingen på oppgavene.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 15.03.2021
  • ISBN 9788203405969
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg2
  • Innbinding Heftet
  • Sider 464
  • Komponenttype Grunnbok
 6. Grip teksten Vg2 Unibok

  Grip teksten Vg2 Unibok

  23.06.2021
  Digitalbok
  9788203406065
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Grip teksten Vg2 Unibok
  Bokmål/Nynorsk
  kr 240
  På lager
  Grip teksten Vg2 Unibok
  Grip teksten Vg2 Unibok Agnete Andersen Bueie Endre Otto Brunstad Mads Breckan Claudi Elisabeth Solberg Holm Jon Opedal Hove
  kr 240
  Skjul utvidet informasjon
  Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Alle bøkene har tekst-til-tale som gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 23.06.2021
  • ISBN 9788203406065
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg2
  • Innbinding Digitalt produkt
  • Komponenttype Digitalbok
 7. Grip teksten Vg2. Brettbok (2021)

  Grip teksten Vg2. Brettbok (2021)

  15.04.2021
  Digitalbok
  9788203405938
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Grip teksten Vg2. Brettbok (2021)
  Bokmål/Nynorsk
  Grip teksten Vg2. Brettbok (2021)
  Grip teksten Vg2. Brettbok (2021) Agnete Andersen Bueie Endre Otto Brunstad Mads Breckan Claudi Jon Opedal Hove Elisabeth Solberg Holm
  kr 240
  Skjul utvidet informasjon
  Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Boka kan brukes direkte på web eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har syntetisk tale og kan kjøpes hos brettboka.no

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 15.04.2021
  • ISBN 9788203405938
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg2
  • Innbinding Digitalt produkt
  • Komponenttype Digitalbok
 8. Norsk for videregående. Digitale ressurser

  Norsk for videregående. Digitale ressurser

  01.06.2021
  Digitalt læremiddel
  9788203410338
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Norsk for videregående. Digitale ressurser
  Bokmål/Nynorsk
  kr 5 000 Prisen er eks. mva.
  På lager
  Norsk for videregående. Digitale ressurser
  kr 5 000 Prisen er eks. mva.
  Norsk for videregående. Digitale ressurser gir lærer og elev tilgang til de digitale ressursene til Grip teksten (norsk SF), Norsk for yrkesfag (norsk YF) og Norsk for påbygging for Vg2 og Vg3. Det digitale innholdet er et supplement til lærebøkene og omfatter aktualitetsstoff, fagartikler, modelltekster og skriverammer, interaktiv språktrening, undervisningsfilmer og en rikholdig tekstbank. Læreren har i tillegg tilgang til Lærerens digitalbok, aktuelt fagstoff, tverrfaglige temaer, aktiviteter som skaper elevengasjement, årsplaner, undervisningstips og vurderingstips.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 01.06.2021
  • ISBN 9788203410338
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg1, Vg2, Vg3
  • Innbinding Digitalt produkt
  • Komponenttype Digitalt læremiddel
 9. Tekstbanken

  Tekstbanken

  01.11.2009
  Digitalt læremiddel
  9788203339417
  Bokmål/Nynorsk
  Mer informasjon om Tekstbanken
  Bokmål/Nynorsk
  kr 100 Prisen er eks. mva.
  På lager
  Tekstbanken
  kr 100 Prisen er eks. mva.
  Tekstbanken elevnettsted er en rik og variert samling av alle typer tekster fra de eldste tider til nå. Dette nettstedet supplerer tekstsamlingene i lærebøkene. Mange av tekstene har oppgaver og omtale av forfatteren.

  Tekstbanken har enkel funksjonalitet som gjør det lett å søke på forfatter, periode, sjanger, tittel, tema eller årstall.

  Tekstbanken er inkludert i lærernettstedet og i elevnettstedene som kan kjøpes.

  Produktdetaljer

  • Utgivelsesår 01.11.2009
  • ISBN 9788203339417
  • Målform Bokmål/Nynorsk
  • Nivå Vg1, Vg2, Vg3
  • Innbinding Digitalt produkt
  • Komponenttype Digitalt læremiddel
Oppdaterer... Oppdaterer...