Pakketilbud på læremidler (1.- 10. trinn)


Velg den kombinasjonen av trykte og digitale læremidler som passer best til din skole. Her er våre gunstige pakketilbud.

 

Kombinasjon 1 

Kjøp digitale læremidler, få 50 % rabatt på utvalgte bøker

 
Hvis dere velger et pakketilbud med f.eks Quest 3–4 digital + grunnbok, vil dere få 50 % rabatt på grunnboka. Det vil gi en kostnad på 163 kr per elev over 7 år. Dette krever binding på det digitale læremiddelet i 3 år. For altså kun 14 kr ekstra per elev per år (i forhold til kun digitale læremidler) kan dere kombinere grunnbok og digitale læremidler. Slik sikrer dere valgfriheten til lærerne.
 
Prisen på denne pakken de 3 første årene vil totalt være 547 kr per elev.
*Krever at man kjøper til minimum 10 elever samtidig

Kombinasjon 2 

Kjøp bokpakke, få 70 % på digitale læremidler

 

Alternativt kan dere kjøpe full bokpakke, altså både workbook og textbook, og få 70 % rabatt på Quest 3–4 digital de første tre årene. Deretter blir rabatten 25 % hvis dere ønsker å forlenge.

Det vil til sammen gi en snittpris på 260 kr per elev per år.

Prisen på denne pakken de tre første årene vil totalt være 780 kr per elev.

*Krever at man kjøper til minimum 10 elever samtidig

Våre læremidler blir hovedsakelig lansert trinnvis:

  • 2020: 1., 2., 5. og 8. trinn
  • 2021: 3., 6. og 9. trinn
  • 2022: 4., 7. og 10. trinn

For mer informasjon om pris, se våre prismodeller her