God i norsk 3. Norsk som andrespråk

Arbeidsbok. Norsk som andrespråk. B2. Voksenopplæring
kr 445

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 19.01.2021
  • ISBN: 9788203409264
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: B2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 208
  • Komponenttype: Arbeidsbok
God i norsk 3 arbeidsbok har mange og varierte oppgaver hvor deltakerne kan øve på å
bruke vokabular og strukturer fra tekstboka både muntlig og skriftlig. Den inneholder flere
oppgaver til lesetekstene i tekstboka og rikelig med grammatikkoppgaver der man både øver
inn og automatiserer ny grammatikk og repeterer kjent grammatikk fra foregående nivåer.
Det er også eksplisitte grammatikkforklaringer til hvert tema i arbeidsboka. De muntlige
oppgavene legger opp til mye diskusjon og refleksjon rundt emnene i hvert kapittel og gir god
øving i å argumentere. «Finn ut mer»-oppgavene gir deltakerne mulighet til å gå mer i dybden
på enkelttema, samtidig som de gir trening i å bruke digitale ferdigheter.

Lytteoppgaver
Arbeidsboka har lytteoppgaver til hvert kapittel. Tekstene og lyd til dem finnes på
lærernettstedet. Lytteoppgavene er lest inn med ulike dialekter.

Leseforståelse
Alle kapitlene i arbeidsboka har ekstra tekster med oppgaver som trener leseforståelse.

Modelltekster og skrivehjelp
Det er en modelltekst i hvert kapittel av arbeidsboka. Disse tekstene er ment å være gode
eksempler på norskprøvebesvarelser. Vokabular og innhold er nøye valgt ut med tanke på at
det skal være forbilledlig, men likevel ikke utenfor rekkevidde for deltakerne. Det er også egne
rammer med råd om skriving og oppbygging av tekst.

Øve til prøve
Hvert kapittel avsluttes med muntlige og skriftlige oppgaver som ligner norskprøven på B1/B2-
nivå.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…