God i norsk 2. Norsk som andrespråk

Lærebok. Norsk som andrespråk. B1. Voksenopplæring
kr 509

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 18.09.2018
  • ISBN: 9788203404641
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: B1
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 248
  • Komponenttype: Grunnbok
Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Det er faktatekster i hvert kapittel, og bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…