God i norsk 1. Unibok

Digitalbok. Norsk som andrespråk
kr 170

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 01.05.2017
  • ISBN: 9788203404283
  • Målform: Bokmål/Nynorsk
  • Nivå: A1/A2
  • Innbinding: Digitalt produkt
  • Komponenttype: Digitalbok
Uniboka en er en digital utgave av læreboka. Her kan deltakerne ta notater, markere tekst og sette bokmerke. Hele lærebokteksten vil være innlest til skolestart og språkvideoene vil bli plassert der de hører hjemme i kapitlene.

Læreboka har tydelig og eksplisitt fokus på hva som er ny grammatikk i hvert kapittel. Fordelingen av grammatiske elementer følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjon blir ivaretatt ved gjennomgående øvelse og drill. Gjennom mange og varierte oppgaver i arbeidsboka og på nettstedene, vil det bli lagt til rette for nødvendig differensiering. Pedagogikken som ligger til grunn, vektlegger førlesing, stillasbygging og tydelige forklaringer. Arbeidsrettingen kommer til uttrykk i lesetekster og yrkespresentasjoner i hvert kapittel. Det er faktatekster i hvert kapittel, og bakerst i tekstboka er det en minigrammatikk.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…