God i norsk 1

Lærebok. Norsk som andrespråk. A1/A2. Voksenopplæring
kr 509

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 03.08.2017
  • ISBN: 9788203404023
  • Målform: Nynorsk
  • Nivå: A1/A2
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 248
  • Komponenttype: Grunnbok
Læreboka har tydeleg og eksplisitt fokus på kva som er ny grammatikk i kvart kapittel. Fordelinga av grammatiske element følger en nøye utvalgt progresjon. Repetisjonen blir ivareteken ved gjennomgåande øving og drill. Gjennom mange og varierte oppgåver i arbeidsboka og på nettstadane, vil det bli lagt til rette for naudsynt differensiering. Pedagogikken som ligg til grunn, vektlegg førlesing, stillasbygging og tydelege forklaringar. Arbeidsrettinga kjem til uttrykk i lesetekstar og yrkespresentasjonar i kvart kapittel. Det er faktatekstar i kvart kapittel, og bakerst i tekstboka er det ein minigrammatikk.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…