Digitale bøker

 



 

Hva er digitalbok?


Lærebøkene våre finnes også i en digital utgave. Digitalbøkene har mange nyttige funksjoner, slik som innlest tekst, søkefelt og mulighet for å utheve eller markere skrift. Digitalbøker selges som enkeltlisenser per elev.   

Vi gir deg valgfrihet til å undervise akkurat slik du ønsker – vi har digitale læremidler, trykte lærebøker og digitalbøker. Du bestemmer!  Målet vårt er å skape læremidler som gir rom for refleksjon og inspirerer elevene til å utforske videre selv.    


Unibok og Brettbok

 

Vi tilbyr digitale lærebøker til deg og dine elever. Digitalbøkene våre kan brukes både online og offline. Det er to ulike varianter: 
 
Unibok
Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Tekst-til-tale gir god lesestøtte, og språkfagene har innlest lyd. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater som kan skrives ut, markere tekst i ulike farger, sette bokmerker og få ordforklaringer i løpende tekst. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver. Slik kommer du i gang med Unibok.

Brettbok
BrettBoka er en egen plattform for digitale lærebøker. Læreboka i digitalt format (PDF) gir deg mulighet til å søke, markere tekst, skrive notater og tegne. Brettboka kan brukes direkte på nett eller lastes ned og brukes offline på iPad, Chromebook, Mac og PC. Boka har innlest læreboktekst og kan kjøpes hos brettboka.no eller Pendel.no. Hos brettboka.no finner du en forklaring på hvordan du kommer i gang med Brettbok.


Unibok og Brettbok til fagfornyelsen


Brettbok for barneskolen
 

Fabel  (norsk)
Matemagisk (matematikk)
Quest  (engelsk)
Solaris  (naturfag)
Arena (samfunnsfag)
Store spørsmål  (KRLE)
Nye Zeppelin (2020 norsk) 

 


Unibok for ungdomsskolen 
 

Fabel (norsk)
Matemagisk (matematikk)
Stages (engelsk)
Solaris (naturfag)
Arena (samfunnsfag)
Store spørsmål (KRLE)
Salut (fransk)
Gente (spansk)
Leute (tysk)

 

Brettbok for ungdomsskolen

Fabel (norsk)
Matemagisk (matematikk)
Stages (engelsk)
Solaris (naturfag)
Arena (samfunnsfag)
Store spørsmål (KRLE)
Salut (fransk)
Gente (spansk)
Leute (tysk)


Unibok for vidergående

 

FOKUS Samfunnskunnskap, Vg1, Vg2
FOKUS Sosiologi og sosialantropologi, Vg2, Vg3
Terra nova (geografi), Vg1
Grunnbok i historie, Vg2, Vg3
Psykologi 1, Vg2, Vg3
iPRAKSIS Vg1 (helse- og oppvekstfag), Vg1
Naturfag for yrkesfag, Vg1
Naturfag SF, Vg1
Matematikk 1P, Vg1
Matematikk for yrkesfag P, Vg1
Matematikk 2P, Vg2
Matematikk 1T, Vg1
Matematikk R1, Vg2
Matematikk S1, Vg2
ERGO Fysikk 1, Vg2, Vg3
Kjemi 1, Vg2, Vg3
Action (engelsk yrkesfag), Vg1
Scope 1 (engelsk programfag), Vg2
Targets (engelsk SF), Vg1
Momente 1 (tysk), Vg1/Vg2
Momente 2 (tysk), Vg1/Vg2
Ganas 1 og Ganas 2 (spansk), nivå I
Pasiones 1 og Pasiones 2 (spansk), nivå II 
Pasos (spansk), nivå II
Grip teksten Vg1 (norsk SF), Vg1
Grip teksten Vg2 (norsk SF), Vg2
Norsk for yrkesfag Vg2 (norsk yrkesfag), Vg2

 

 


Brettbok for vidergående

 

FOKUS Samfunnskunnskap, Vg1, Vg2
FOKUS Samfunnskunnskap. Forenklet utgave, Vg1, Vg2
FOKUS Sosiologi og sosialantropologi, Vg2, Vg3
Terra nova (geografi), Vg1
Grunnbok i historie, Vg2, Vg3
Rett på – historie, Vg2, Vg3
Psykologi 1, Vg2, Vg3
iPRAKSIS Vg1 (helse- og oppvekstfag), Vg1
Naturfag for yrkesfag, Vg1
Naturfag SF, Vg1
Matematikk 1P, Vg1
Matematikk 1P. Forenklet utgave, Vg1
Matematikk for yrkesfag P, Vg1
Matematikk for yrkesfag P. Forenklet utgave, Vg1
Matematikk 2P, Vg2
Matematikk 2P. Forenklet utgave, Vg2
Matematikk 1T, Vg1
Matematikk for yrkesfag T, Vg1
Matematikk R1, Vg2
Matematikk S1, Vg2
ERGO Fysikk 1, Vg2, Vg3
Kjemi 1, Vg2, Vg3
Action (engelsk yrkesfag), Vg1
Scope 1 (engelsk programfag), Vg2
Targets (engelsk SF), Vg1
Ganas 1 og Ganas 2 (spansk), nivå I
Pasiones 1 og Pasiones 2 (spansk), nivå II 
Pasos (spansk), nivå II
Momente 1, Momente 2 (tysk), nivå I og II
Momente 1 (tysk), Vg1/Vg2
Momente 2 (tysk), Vg1/Vg2
Grip teksten Vg1 (norsk SF), Vg1
Grip teksten Vg2 (norsk SF), Vg2
Norsk for yrkesfag Vg2 (norsk yrkesfag), Vg2