Vi har lansert podkasten Utforsk!

Andreas Stien-Leenderts leder vår nye podkast Utforsk. Her blir du bedre kjent med Andreas og får flere gode grunner til å høre på Utforsk.

 Hvem er du?

– Jeg gikk ut av lærerhøgskolen i 2006, har akkurat rundet 40 og stort sett vært lærer på 5.–7. trinn. Nå er jeg kontaktlærer på 2. trinn på Høyenhall skole i Oslo og synes det er både lærerikt og givende. For en læringsglede det er hos de yngste barna! 

Ellers har jeg engasjert meg en del både på egen arbeidsplass og i media når det gjelder hvilken retning jeg mener skolen bør ta og hvordan vi skal se hver elev. Store temaer, med andre ord.

Jeg er spesielt opptatt av at det er relasjonen til elevene – og foreldrene – som er selve forutsetningen for at god læring kan skje. Jeg tenker også at skolen i for liten grad har vært til for eleven i en tid hvor et massivt testregime og kun det som kan måles, har betydd noe, satt litt på spissen. Det er masse som ikke kan måles, og det er nettopp det ikke-målbare som må få ha en plass i skolen slik at alle elever kan trives. Lærere, politikere og foreldre må tåle at vi ikke kan eller bør måle alt.

Jeg er ellers alltid ute etter å utvikle meg som lærer og ikke stå på stedet hvil. Jeg brenner spesielt for at læreren skal være en tydelig klasseleder som skaper et trygt og forutsigbart klasserom. Den tydelige, men likevel varme klasselederen som elevene vet hvor de har og som de vet har ambisjoner på deres vegne, er nok i kort trekk meg. 
I tillegg til jobben som lærer er jeg nå så heldig å få lede Utforsk.

– Hvorfor er Utforsk viktig for lærerne? 

– Fordi vi snakker om temaer som vi lærere står i daglig. Lærerne er en svært kompetent yrkesgruppe som jeg mener er gode på å stake ut en kurs og jobbe tett på elevene. Vi møter samtidig elever og foreldre med større og mindre utfordringer og ulike forventninger. Vi stilles overfor valg og beslutninger som krever mye av oss. Da trenger vi faglig påfyll, erfaringsutveksling og historier til å hjelpe oss – og det er her Utforsk kommer inn i bildet.

Utforsk gir stemmen til de som selv har opplevd eller jobber tett på det vi snakker om. Det er rett til kilden, enten det dreier seg om skolevegring (ufrivillig skolefravær) eller kjønnsidentitet. 

Her samtaler jeg med mennesker med unik kunnskap og erfaring, og mange av gjestene har en historie å fortelle som har rystet meg.

Lærere, skoleledere og foreldre vil kunne oppleve at Utforsk utfordrer oss på det vi trodde var både riktig og sant. Vær for eksempel forberedt på å få et bredere perspektiv og større forståelse for hva skolevegring er og hvilke tiltak som faktisk fungerer.

Samtidig vil nok mange skolefolk og foreldre få bekreftet at det de gjør, er både riktig og viktig, og de vil oppleve at de heller ikke er alene om utfordringer de måtte stå i.

 Hva har gjort sterkest inntrykk på deg under innspillingene?

– Jeg er først og fremst imponert over hvor modig folk er som deler sine historier. Gjestene baner vei for andre ved å dele noe av sitt personligste. De gir et ansikt og en stemme til opplevelser og utfordringer mange kan ha. I episoden om kjønnsidentitet blir vi kjent med videregåendeeleven Rain og Jan Elisabeth fra et par generasjoner over, som forteller oss om hvordan de opplever og opplevde skolen og livet generelt som transpersoner. Her får vi som lærere og foreldre, kunnskap om hvordan vi skal møte disse elevene i skolen – elevene som alle lærere nå ser hver dag. Elevene som viser et annet kjønnsuttrykk enn det som ble tilskrevet ved fødselen, eleven som hverken føler seg som gutt eller jente, eleven som føler begge deler eller eleven som føler seg som motsatt kjønn.

I episoden om lesing og hvordan få gutta til å lese mer forteller tidligere kultur- og likestillingstillingsminister Abid Raja om sitt forhold til lesing og hvordan bøkene for ham var en flukt fra en barndom preget av psykisk og fysisk vold. Historien hans er dypt rystende.

Ellers så må vi være forberedt på å få en helt ny forståelse av ADHD. I episoden om ADHD møter vi lege Kristin Leer som nettopp har gitt ut en bok om hvordan vi skal forstå denne diagnosen. Hun har ADHD selv, jobber med dette daglig som lege og viser en unik innsikt og kunnskap som alle lærere og foreldre må lytte til. Vi møter også spesialpedagog Vibeke Faye Werring som deler av sin erfaring både som lærer i Montessoriskolen og som mor til barn med ADHD. Denne innspillingen og boka til Kristin Leer viser oss at vi må tenke helt nytt rundt ADHD.

 Hvordan var yndlingslæreren din?

– Det kan nevnes flere. En av de jeg likevel husker best var Jorunn Guldbrandsen. Noen kjenner henne kanskje fra politikken, noe jeg overhodet ikke var klar over at hun drev med da jeg hadde henne som lærer. Hun var min klasseforstander, som det het den gang, i 5. og 6. klasse. Hun skapte et trygt, utforskende og levende klasserom og vi respekterte og likte henne. Hun hadde en naturlig autoritet som var helt selvsagt at vi forholdt oss til. Jeg husker at jeg følte meg trygg fra dag én i hennes klasserom da min tvillingsøster og jeg begynte i 5. klasse på Trosterud skole. Jorunn var kanskje forut for sin tid der vi satt i grupper på fire og fikk diskutere, samarbeide, måtte tenke selv – og jobbe konsentrert alene når vi skulle det. «De fire stegosauruser» var gruppa jeg havnet på første skoledag. Vi lagde ellers skuespill, sketsjer, vi sang mye og spilte gjerne dødball mot parallellklassen. Jorunn skapte en enestående balansegang i vår skolehverdag og jeg kjenner det fortsatt den dag i dag at hun virkelig ville vårt beste. Hun så hver og en av oss.