Årsplaner til fagfornyelsen 1.–7.

Trinn 1.–7.

Klar til å starte planleggingen av neste skoleår? Her er årsplanene til fagfornyelsen for Fabel, Nye Zeppelin, Matemagisk, Quest, Arena, Solaris og Store spørsmål!


Illusttrasjon av bøker, klokke, mobil, blyanter, planter og mennesker i en collage

Norsk

Fabel 1 | PDF | Word

Fabel 2 | PDF | Word  

Fabel 3 | PDF

Fabel 5A | PDF | Word  

Fabel 5B | PDF | Word

Fabel 6 | PDF | Word

Nye Zeppelin 1 | 2020 | bokmål | Word

Nye Zeppelin 1 | 2020 | nynorsk | Word

Nye Zeppelin 2 | 2020 | bokmål | Word

Nye Zeppelin 2 | 2020 | nynorsk | Word

Nye Zeppelin 3 | 2020 | bokmål | Word

Nye Zeppelin 3 | 2020 | nynorsk | Word

Nye Zeppelin 4 | 2020 | bokmål | Word

Nye Zeppelin 4 | 2020 | nynorsk | Word

Engelsk

Quest 1 | 2020 |  PDFWord

Quest 2 | 2020 |  PDFWord

Quest 3 | 2020 |  PDFWord

Quest 4 PDF

Quest 5 | 2020 |  PDF  Word

Quest 6 PDFWord

Matematikk

Matemagisk 1 | PDF  Word

Matemagisk 2 | PDF  Word

Matemagisk 3 | Word

Matemagisk 4 | Word

Matemagisk 5Word

Matemagisk 6 | Word

Matemagisk 7 | Word

Samfunnsfag

Arena 1PDF  Word

Arena 2PDF  Word

Arena 5PDF  Word

Arena 6 |  PDF  |  Word

KRLE

Store spørsmål 1PDF  Word

Store spørsmål 2PDF  Word

Store spørsmål 3–4 | Word

Naturfag

Solaris 1PDF  Word

Solaris 2PDF  Word

Solaris 5 |    PDF  Word

Solaris 6 |    PDF Word