Aschehoug Univers – digitale læremidler 


Hva får du?

Digitalt læringsunivers  
Vi gir skolen din læremidler som er tilpasset fagfornyelsen (LK20). Elevene skal oppleve sammenheng mellom fag, bli kritiske tenkere og utforske verden. Universet deres blir større for hver time. Vårt ansvar er å ivareta denne utviklingen og samtidig hjelpe deg som lærer i hverdagen. Derfor har vi samlet alle fag og alle trinn i Aschehoug Univers.

Læreren velger
Vi tilrettelegger innholdet vårt slik at du kan velge det som passer for deg. Ønsker du en foreslått progresjon eller fleksibilitet? Aschehoug Univers har begge deler.  

Vurdering
På Aschehoug Univers har vi en utforskende tilnærming til vurdering. Mål, samtaler, refleksjon og oppgaver som oppfordrer elevene til å vurdere eget og andres arbeid. 

I norsk og engelsk (1.–2. trinn) og matematikk (5.–10. trinn) har vi adaptive oppgavesett som tilpasser seg elevenes nivå og gir mestringsfølelse.  

Oppdatert innhold 
Det digitale læringsuniverset på Aschehoug Univers inneholder alt fra rapporter og lydstøtte til engasjerende filmer – her er det stor variasjon og det fylles på med mer innhold og funksjonalitet kontinuerlig. Vi er stolte av at innholdet går i dybden og utforsker universet til elevene. Som lærer kan du føle deg trygg på at våre digitale læremidler er grundige, tar faget på alvor og aktiviserer elevene. 

Planleggingsverktøy 
Tiden din er knapp – det vet vi. Vi har derfor lansert et planleggingsverktøy med ett hovedfokus: Å gjøre hverdagen din lettere. Her kan du planlegge, vurdere og forberede.  Dersom du har en Feide-bruker, kan du teste ut planleggingsverktøyet på Aschehoug Univers.

Gratis prøvelisens på Aschehoug Univers? 
Gå inn på Aschehoug Univers Barneskole, Aschehoug Univers Ungdomsskole eller Aschehoug Univers Videregående, og klikk på «Bestill gratis prøvelisens». 


Aschehoug Univers består av


Aschehoug Univers Barneskole 

 

Fabel  (norsk)
Matemagisk (matematikk)
Quest  (engelsk)
Solaris  (naturfag)
Arena (samfunnsfag)
Store spørsmål  (KRLE)
Kunst og håndverk 
Musikk 
Mat og helse 
Kroppsøving 

Tilleggsprodukter:
ØveMatematikk 5–7 (adaptive oppgavesett i matematikk)
START 1–4 (tverrfaglig)
Tallflyt 1–10 (matematikk)
Bokbussen 1–4 (norsk)
Programmering 5.–11. trinn (flerfaglig)
Kunst og håndverk 1–7 (kommer)
Magi 1–2 (norsk)
Spire 1–4 (naturfag)
Ukas ord 1–4 (norsk)


Aschehoug Univers Ungdomsskole

 

Fabel  (norsk)
Matemagisk  (matematikk)
Stages  (engelsk)
Solaris (naturfag)
Arena  (samfunnsfag)
Store spørsmål (KRLE)
Gente  (spansk)
Salut  (fransk)
Leute (tysk)
Kunst og håndverk 
Musikk 
Mat og helse 
Kroppsøving 

Tilleggsprodukter:
ØveMatematikk 8-10 (adaptive oppgavesett i matematikk)
Tallflyt 1–10 (matematikk)
Programmering 5.–11. trinn (flerfaglig)


Aschehoug Univers Videregående med programfag

 

Matematikk 1T
Matematikk 1P
Matematikk for yrkesfag T
Matematikk for yrkesfag P
Matematikk 2P
Matematikk R1
Matematikk S1
Naturfag SF
Naturfag for yrkesfag
Grip teksten Vg1–Vg2 (norsk)
Norsk for yrkesfag
Targets (engelsk SF)
Action (engelsk YF)
Scope 1 (engelsk 1)
Terra nova (geografi)
Grunnbok i historie Vg2–Vg3
FOKUS Samfunnskunnskap
Ganas 1 og Ganas 2 (spansk 1)
Pasiones 1 og Pasiones 2 (spansk 2)
Pasos (spansk 2)
Momente 1 (tysk 1)
Momente 2 (tysk 2)
ERGO Fysikk 1
Kjemi 1
Psykologi 1
FOKUS Sosiologi og sosialantropologi


Aschehoug Univers Videregående uten programfag

 

Matematikk 1T
Matematikk 1P
Matematikk for yrkesfag T
Matematikk for yrkesfag P
Matematikk 2P
Matematikk R1
Matematikk S1
Naturfag SF
Naturfag for yrkesfag
Grip teksten Vg1–Vg2 (norsk)
Norsk for yrkesfag
Targets (engelsk SF)
Action (engelsk YF)
Scope 1 (engelsk 1)
Terra nova (geografi)
Grunnbok i historie Vg2–Vg3
FOKUS Samfunnskunnskap
Ganas 1 og Ganas 2 (spansk 1)
Pasiones 1 og Pasiones 2 (spansk 2)
Pasos (spansk 2)
Momente 1 (tysk 1)
Momente 2 (tysk 2)