Aktuelt

 

For barneskole

30 % på digitale læremidler og grunnbøker

1.–10. trinn På Aschehoug Univers får du digitalt innhold til alle fag og alle trinn for kun 299 kr per elev. Kjøper du lisens til alle elevene på skolen så senker vi prisen til 209 kr per elev, samtidig som vi tilbyr 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk.

Aschehoug Univers - alle fag og alle trinn

Aschehoug Univers inviterer alle landets lærere inn for å utforske, planlegge og spre nysgjerrighet. Her finner dere digitale læremidler til alle fag, alle trinn og læremidler som er tilpasset fagfornyelsen (LK20)

Prøvelisens og vurderingseksemplar

Trinn 1.–7. Her kan du bestille prøvelisens på Aschehoug Univers Barneskole og vurderingeksemplarer av lærebøker til fagfornyelsen (LK20)!

Årsplaner til fagfornyelsen 1.–7

Trinn 1.–7. Klar til å starte planleggingen av neste skoleår? Her er årsplanene til fagfornyelsen for Fabel, Nye Zeppelin, Matemagisk, Quest, Arena, Solaris og Store spørsmål!

For ungdomsskole

Bestill prøvelisens og vurderingseksemplar

Her kan du bestille prøvelisens på Aschehoug Univers Ungdomsskole og vurderingseksemplarer av lærebøker til fagfornyelsen (LK20)!

30 % på digitale læremidler og grunnbøker

1.–10. trinn På Aschehoug Univers får du digitalt innhold til alle fag og alle trinn for kun 299 kr per elev. Kjøper du lisens til alle elevene på skolen så senker vi prisen til 209 kr per elev, samtidig som vi tilbyr 30 % rabatt på grunnbøker i norsk, matematikk og engelsk.

Årsplaner til fagfornyelsen 8-10

Trinn 8.-10. Klar til å starte planleggingen av neste skoleår? Her er årsplanene til fagfornyelsen for Fabel, Matemagisk, Stages, Arena, Store spørsmål, Solaris, Salut, Gente og Leute.

Aschehoug Univers - alle fag og alle trinn

Aschehoug Univers inviterer alle landets lærere inn for å utforske, planlegge og spre nysgjerrighet. Her finner dere digitale læremidler til alle fag, alle trinn og læremidler som er tilpasset fagfornyelsen (LK20)

For VGS

Aschehoug Univers for videregående – og kjøp av skolelisenser

Trinn 11.–13. Aschehoug Univers er vårt digitale læringsunivers. Her finner du alt du trenger av supplement til våre lærebøker til fagfornyelsen, samlet på ett sted.

Aschehoug Univers tar over for Lokus

Fra skolestart 2021/22 finner du alle våre digitale læremidler på Aschehoug Univers. Lokus har fulgt oss i mange år, men legges ned på grunn av ny læreplan og teknologi.

Språkstøtte for helse- og oppvekstfag

Hvis du har elever med kort botid i Norge, kan læremidler med språkstøtte være til stor hjelp! Med AR Aschehoug og iPRAKSIS får elevene dine mer ut av undervisningen.

Vurderingseksemplar av bøker til fagfornyelsen

Her finner du alle våre nye og oppdaterte lærebøker til fagfornyelsen. Samtlige bøker har digitale ressurser på Aschehoug Univers fra skolestart.

For Norsk som andrespråk

Aktivt klasserom

Aktivt klasserom er filmer som viser en aktiviserende undervisning.

God i norsk med God i norsk

"Det er ikke vanskelig, men du må jobbe litt hardt for å bli god i norsk." Norhan kom fra Syria i 2016 og er mor til tre barn. Hun begynte på norskkurs for ett år og tre måneder siden.

God i norsk på alle nivåer

God i norsk er nå et helhetlig læremiddel fra A1 til B2-nivå. Det skal ikke være nødvendig å bruke andre læremidler for å komme i mål. Alt innhold som trengs til undervisningen finnes i God i norsk.