Vil du lære mer om vårt heldigitale læremiddel Informasjonsteknologi 1–2?

1113. trinn
Teams-presentasjon i august 2021 med forfatter Lars Nersveen.