Maria Nitteberg

Maria Nitteberg

12/1/2015 ACOTLU: Maria Nitteberg er medforfatter av Fabel 8. Hun har lærerutdannelse med fordypning i veiledningspedagogikk og historie. Maria har 15 års fartstid som norsklærer i grunnskolen og jobber i dag som norsklærer ved Hvaler ungdomsskole. Hun har erfaring fra prosjekter om lesestrategier og læringsfremmende vurderingspraksis.