Helge Horn

Helge Horn

Helge Horn. Forfatter av læreverket Fabel 8. Han er utdannet lektor med hovedfag i norsk og har arbeidet en årrekke i Osloskolen. Han underviser nå i norsk på Oslo by Steinerskole.