Ellen Birgitte Johnsrud

Ellen Birgitte Johnsrud

Ellen Birgitte Johnsrud er medforfatter av Fabel 8. Hun er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Hun har hovedfag i nordisk litteratur fra UiB, og har jobbet ti år som lærer i ungdomsskolen. Ellen Birgitte har erfaring som kursholder i lese- og skriveopplæring.