Kjemi 2

kr 1 045
Kommer for salg

Produktdetaljer

  • Utgivelsesår: 29.04.2022
  • ISBN: 9788203319495
  • Målform: Bokmål
  • Nivå: Vg3
  • Innbinding: Heftet
  • Sider: 448
Kjemi 2 er en tilgjengelig, lesevennlig og ambisiøs lærebok som retter seg mot elevene og deres behov. Læreboka har gode eksempler som tester elevenes forståelse, og grundige løsningsforslag som skal gjøre selv kompliserte problemer tilgjengelige.

Læreboka har et enkelt språk, grundige forklaringer og rik tilgang på oppgaver og aktiviteter. Flytskjemaer viser hvordan elevene trinnvis kan løse en oppgave, og riktig/feil-illustrasjoner er tatt med for å hjelpe elevene til å reflektere over hvorfor et svar er riktig eller galt. I tillegg har boka mange eksempler som viser hvordan teorien brukes i oppgaveløsningen.

I læreboka er det egne avsnitt som heter Forskning. Her tas det utgangspunkt i aktuell forskning som viser hvordan kjemi er en viktig medspiller, når man skal løse store utfordringer som verden står over for. Kjemifaget er en også viktig premissleverandør for å innfri mange av FNs bærekraftsmål. Gjennom boka vises eksempler på hvordan teori og forskning kan bidra til målene.

Til slutt i hvert kapittel er det sammendrag, oppgaver, forsøk og Kjemisk dypdykk. Kjemisk dypdykk er et oppslag med små engasjerende historier som bygger videre på teorien i kapitlet. Historiene utvider elevenes horisont, går i dybden med teorien, samtidig som de er morsomme og inneholder interessante fakta.
Vis mer informasjon om boka… Vis mindre informasjon om boka…